Radarowy pomiar przepływu

RAVEN - EYE

News


REWOLUCYJNY, BEZKONTAKTOWY, RADAROWY POMIAR PRZEPŁYWU W KANAŁACH OTWARTYCH


RAVEN-EYE® jest najnowszym bezkontaktowym, ra­darowym przepływomierzem do kanałów otwartych. Urządzenie to łączy w sobie zaawansowaną technologię cyfrowego pomiaru prędkości powierzchni cieczy (radar Dopplera) z możliwością łatwego podłączenia do istnieją­cych systemów SCADA lub modułów telemetrycznych.

RAVEN-EYE® zapewnia użytkownikowi bardzo dokładny pomiar przepływu w szerokim zakresie prędkości cieczy oraz w wielu wariantach lokalizacji. Zaprojektowany z myślą o pomiarze przepływu w instalacjach wodno-ście­kowych, kanałach burzowych itp. pozwala na instalację w rozmaitych wariantach aplikacji. Poprzez bezkontaktowy pomiar prędkości wyeliminowano problem z zabrudzeni­em lub zanieczyszczeniem czujników zanurzeniowych.

 

ZASTOSOWANIE

 

Sieci kanalizacyjne / Monitorowanie kanałów

Oczyszczalnie ścieków

Przemysł i energetyka wodna

Rzeki i kanały


INSTALACJA


Elastyczność systemu i szeroki zakres akcesoriów mon­tażowych pozwala na łatwy i szybki montaż urządzenia w wielu wariantach aplikacji bez konieczność przeróbek oraz skomplikowanych prac budowlanych. RAVEN-EYE® można zamontować w istniejącej studzience, pod mostem lub w dowolnym miejscu nad kanałem. Ułatwia to szczególnie prace modernizacyjne gdyż nie ma konieczności przebu­dowywania instalacji.


PRZEPEŁNIENIE KANAŁU

RAVEN-EYE® może pracować w połączeniu z dodatkowym czujnikiem prędkości cieczy (wykorzystywany w przypad­ku przepełnienia kanału) oraz czujnikiem głębokoś­ci w celu zapewnienia ciągłości pomiaru przepływu w przypadku przepełnienia kanału.

 

BEZOBSŁUGOWY

 

Dzięki bezkontaktowemu charakterowi urządzenia wyeliminowano konieczność przeprowadzania kon­serwacji. Obudowa Raven – Eye powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w pomiarach przepływu cieczy. Stopień ochrony czujnika IP 68 pozwala na stosowanie go w nie­korzystnych warunkach instalacji wodno-ściekowych. Obudowa jest szczelna, brak połączeń za­ciskowych, śrub, podkładek itp. Raven – Eye posiada funk­cje samodiagnostyki, monitorowania stanu pracy oraz raportowania pracy systemu. Połączenie tych cech sprawia, iż urządzenie nie wymaga konserwacji co obniża koszty eksploatacji.


ZALETY


· dokładny pomiar

· wersja przenośna lub stacjonarna

· bezkontaktowy, zawieszany nad lustrem cieczy

· łatwa instalacja

· obudowa (PU, IP 68) całkowicie uszczelniona, brak połączeń zaciskowych, śrub, podkładek itp.

· możliwość montażu w otwartym terenie, nie wymaga pomieszczenia pomiarowego

· analiza prędkości powierzchni cieczy oraz technologia samouczenia się do obliczania prędkości średniej

· współpraca z systemami SCADA, sterownikami PLC oraz systemami telemetrycznymi

· idealne w trudnych warunkach: ciecze zawierające znaczne ilości zanieczyszczeń stałych, ciecze o wysokiej temperaturze, agresywne chemicznie, szeroki zakres szybkości przepływu, duże otwarte kanały

· bezobsługowy

· samodiagnostyka


 

REFERENCJE

 

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA

  • Zestaw stacjonarny (pomiar przepływu, prędkości i poziomu)


  • Wersja zasilana bateryjnie (pomiar przepływu, prędkości i poziomu)

  • Sterownik użytkownika (pomiar przepływu, prędkości i poziomu)
  • Sterownik użytkownika (jedynie pomiar prędkości)

Pliki do pobrania:

  1. Karta Katalogowa
Menu