Kalibracja przepływomierzy


Profesjonalna kalibracja przepływomierzy

Kalibracja przepływomierzy to niezwykle ważny element kontroli urządzenia. Precyzyjny zabieg kalibracji to nie tylko odpowiednie stanowisko pomiarowe, ale co ważniejsze doświadczony serwis, który właściwie wykona procedurę. Kalibracja jest procesem mającym na celu skorygowanie ewentualnych różnic pomiarowych powstałych w czasie eksploatacji urządzenia pomiarowego.

Zapewnij bezawaryjne działanie dzięki procesowi kalibracji przepływomierzy

By zachować jak najwyższą dokładność pomiarów cieczy zalecane jest wykonywanie okresowych, regularnych kalibracji przepływomierzy, które potwierdzane są przy pomocy świadectw sprawdzenia lub świadectw wzorcowania. Kalibracja przepływomierzy jest przez nasz wykonywana zgodnie z procedurami i wytycznymi do wzorcowania wodomierzy, liczników do wody i urządzeń do pomiaru ilości cieczy innych niż woda. Posiadamy możliwości dotyczące pomiarów metodą objętościową (porównawczą). Każdorazowo proces kalibracji poprzedzany jest sprawdzeniem przepływomierza, co pozwala na wykrycie awarii oraz wdrożenie odpowiednich działań naprawczych. Pozwoli to tym samym na zachowanie prawidłowej pracy przepływomierza. W większości przypadków zaleca się dokonanie kalibracji co najmniej raz na 5 lat.

Menu