Przepływomierze ścieków


Kierując się wyborem urządzenia do pomiaru objętości ścieków należy określić charakter przepływu. Przepływomierze ścieków zasadniczo dzielimy na urządzenia do instalacji grawitacyjnych oraz instalacji ciśnieniowych.
 
 

Instalacje grawitacyjne

Przepływomierz ścieków grawitacyjnych
Dobór przepływomierza w przypadku instalacji grawitacyjnej uzależniony jest od ilości mierzonego medium. Stosując przepływomierze elektromagnetyczne musimy zapewnić prędkość przepływu cieczy na poziomie 0,1 do 10 m/s oraz 100% wypełnienie rurociągu. Przepływomierze radarowe pozwalają na pomiar w instalacjach częściowo-wypełnionych lub otwartych, nawet na rurociągach od DN 150 w studzienkach rewizyjnych czy przelotowych. Przepływomierz ścieków grawitacyjnych dostosowany jest do pomiaru zarówno ścieków oczyszczonych jak i surowych, mieszanin i pulp, agresywnych i obojętnych chemicznie.
 
 

Instalacje ciśnieniowe

Urządzenie pomiarowe do ścieków stosowane na instalacjach ciśnieniowych to zazwyczaj przepływomierze elektromagnetyczne. Są one dokładnym, prostym i tanim rozwiązaniem w podobnych aplikacjach. Bogata gama wykonań przepływomierzy do ścieków sanitarnych i tu pozwala na pomiar ścieków oczyszczonych i surowych, jak również na pomiar substancji agresywnych.
 
Licznik ścieków

Licznik ścieków pozwala na rozliczenie rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych z instalacji
  • w instalacjach zamkniętych z dokładnością na poziomie 0,5%
  • w instalacjach otwartych lub częściowo wypełnionych to ok. 5%.
Użytkownik obciążany jest za rzeczywistą ilość wyprodukowanych ścieków, a nie za ilość wody która zużywana jest w procesach technologicznych, często w ilościach wielokrotnie przekraczających ilość ścieków.

Menu