Aktualności

PRZEPŁYWOMIERZ DO PULPY PIASKOWEJ

Zakończono instalację przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru przepływu pulpy piaskowej. Przepływomierze elektromagnetyczne MPP®800 HF pracują na instalacji separacji minerałów z pulpy piaskowej.
 
Pomiar przepływomierzem o podwyższonej częstotliwości dokonywany jest na pulpie piaskowej (~40% suchej masy).
Czujniki wyłożone wykładziną Linatex są odporne na uszkodzenia mechaniczne, które mogą powodować media o wysokiej ścieralności.

Przepływomierz elektromagnetyczny MPP®800 HF charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia występujące w instalacjach pulpy piaskowej, czy innych instalacjach gdzie pompowane jest medium zawierające znaczne ilości piesaku, żwiru itp. Stabilny pomiar przepływu przepływomierzem MPP®800 HF pozwala na właściwą kontrolę procesów technologicznych, co przekłada się na oszczędność kosztów ibieżącą kontrolę procesu.

Menu